50

Gran nomn la sizé ka gadé sa ki ka pasé adan télé a moun la. I sizé ka kouté sa yo ka di an radyo la. Gran nomn la vwè lanné é jénérasyon pasé. I vwè onlo moun vwè jou é vwayajé. Onlo zanmi, fanmi ja pati mé i toujou la. Gran nonm la ka gadé lavi a ka woulé é délè i ka mandé kòy si lanmò pa oubliyéy. I ka lévé chak maten pou santi doulè an zo ay, doulè an tout kò ay. Chak maten i ka mandé kòy si sé dènyé jou ay. Es sé dènyé fwa la i kay gadé soley ka lévé, monté ho an syèl é ay kouché lòt koté. Es sé dènyé fwa la i kay gadé lalin ka kléré é kouté soukounyan ka volé.

Gran nonm la sizé ka sonjé antanlontan. I ka sonjé lespwa ki té an tchè ay. Lespwa té an tchè a tout moun. I ka sonjé lè i téka goumé pou timoun ay pé ni on vi ki pli bèl, pli dous, méyè ki sa i té konèt avan. I té sèten sé avansé péyi la téka avansé. Sé avansé tout planèt la téka avansé. Lè yo téké palé dé landémil, tout moun téka révé. Tout moun té sèten onlo bitin ké diféran. Kéni mwens goumé pou ayen, plis lanmou ant diféran pèp, mwens tchouyé moun pou ayen. Tout moun téka pansé chak nonm, chak fanm ké sonjé sa ki fèt an listwa a planèt la. Tout moun té pou sonjé sa é pa rikoumansé menm goumé la.

Jodila, on nuovo lanné ka koumansé é tout moun ka bo. Tout moun ka ri, ka kriyé bon lanné fanmi! Bon lanné zanmi! Vwazen, bon lanné wi! Lanné la ka kumansé é gran nonm la ka kouté sa ki ka fèt toupatou assou latè é sé menm goumé la. Sé menm tchouyé moun pou ayen. Ayen pa chanjé. Ola lespwa pasé? Es sé dèyè nou kay?

Bookmark the permalink.

Comments are closed