Kréyòl

Temps Obert vèwsyon 11.1 sé on pwojé pou mémwa a Manuel de Pedrolo é liv ay Temps Obert (tan ouvè), i maké ant 1963 é 1969, an plen mitan a diktati a Franco. Apwòch dijital a lidé a “novel la total” Pedrolo koumansé, apa kontinyasyion a onz liv la i maké. Sé on entèwprétasyon a lidé ay adan plizyè lang. Sis diféran moun ka travay èvè pwòp lang a yo: Catalan, Siédwa, Anglé, Galisien, Pangnòl é Kréyòl; Pwojé la kay réponn kessyon kon kijan mannyè la ou ka maké on listwa kay chanjé lè tèm la enpozé é tan la limité, kijan sijé é èstil a chak moun kay chanjé parapòt a enfluans a chak listwa, é konbyen tan chak listwa ké pé viv.

Kliké si lyannaj lasa pou vwè pawti Kréyòl a pwojé la.

Kijan sa ka maché?

Sis moun ka pibliyé on mòso a listwa a yo ki ka fè 350-400 mo. Yo ka makéy adan pwòp lang a yo: Catalan, Siédwa, Anglé, Galisien, Pangnòl é Kréyòl. Chak simenn, yonn adan yo ka menné travay la. I ka maké on listwa pou enspiré sé sink zòt la.

Zòt pé pawtisipé osi si zò vlé. Yenki mété 350-400 mo a zòt adan bwèt a komantè la.

“Tan ouvè” sé ta ki moun?

Tan ouvè sé véwsyon kréyòl a Temps Obert 11.1. Lika Wabap ka maké listwa a nèg lòt bò. On timoun ki vwè jou lwen, dèyè lanmè é ki ké pasé vi ay ka chanté kréyòl la, ka révé janbé lanmé é chèché on mwayen pou ritouné Gwadloup.

Bookmark the permalink.

Comments are closed