Svenska

Temps Obert versió 11.1 är ett projekt till minne av den katalanska författaren Manuel de Pedrolo och hans ambitiösa novellserie Temps Obert (Öpen tid), skriven mellan 1963 och 1969, under Francotiden. Detta digitala tillvägagångssätt av idén “Novel·la total”, påbörjad av Pedrolo är inte enbart en fortsättning av hans elva böcker, utan en ny flerspråkig tolkning av hans ursprungliga idé. I ett pågående online-samarbete med fem olika författare på deras egna modersmål, katalan, svenska, engelska, galiciska and spanska. Projektet kommer att besvara frågor som i vilken utsträckning skrivarprocessen kan bli påverkad av regler för utförandetid och bestämt tema, hur handlingen och olika skrivsätt av de fem berättelser kan påverkas av varandra, och hur länge uppdraget kan pågå.

För att få tillgå till den svenska sidan av projektet så kan ni klicka “här“.

Hur fungerar det? Fem författare publicerar varje vecka ett 350-400 ord långt del av deras verk, skrivet i deras modersmål; katalanska, engelska, svenska, galiciska och spanska. Varje vecka så kommer en författarna leda vägen genom att skriva först och inspirerar de fyra resterande författarna. Du kan också bidra till projektet genom att skriva ditt egna 350-400 ord långt verk i “comment box” efter varje inlägg i ditt egna modersmål. Författarskap av “Öppen tid” “Öppen tid” är den paralella berättelsen av projektet Temps Obert 11.1 skriven på svenska. Författaren, Christine Nilsson, arbetar just nu som en Consumer Affairs specialist för ett hotellföretag på Irland. Innan hon bosatte sig här, spenderade hon sin tid med att upptäcka världen och har bl.a. bott i San Francisco och södra Frankrike.

Bookmark the permalink.

Comments are closed